Cursusaanbod Yoga
voorjaar 2019


De lestijden zijn van 20:00 tot 21:30 uur. Daarna drinken wij thee.

Lesrooster op aanvraag: info@denisewalraven-yoga.nl
  • 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
  • Per les geldt een maximum van 6 personen.
  • Bij verhindering gelieve ten minste 2 uur van te voren af te bellen.

Kosten

Dinsdag-/woensdagavonden, 10 lessen: € 150,-
De prijzen zijn inclusief thee na afloop van de les.

Het lesgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op:
rekening NL50 SNSB 0635 0361 42 t.n.v. D.L. Walraven.
Bij betaling is de inschrijving definitief en bindend.
Vraag naar de inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail.