Als je je gedachten vertaalt in woorden,
zijn het je gedachten dan nog wel?

Vilayat Inayat Khan