Wie niet van weinig kan genieten,
kan ook niet van veel genieten.

Richard Bandler